ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KEM > EK2 > O předmětu