ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KEM > EVEU > O předmětu