ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KEM > MAKR2 > O předmětu