ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KEM > MIKR2 > O předmětu