ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KEM > SBZEK > O předmětu