ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KEM > ZMI > O předmětu