ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KEM > ZOET > O předmětu