ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta zdravotnických studií > KFE > REHO > O předmětu