ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KFI > AKV2 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KFI/AKV2

Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KFI/AKV2, Antické kořeny evropské kultury 2
Výuka Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KFI/AKV2 - IS/STAG

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky okolo zásadní proměny přístupu ke světu, k níž došlo nejen ve vědě, ale i v kultuře starověkého Řecka. Především půjde o to představit fakt, že tato radikální metodologická změna, která vyvrcholila založením logiky jako nauky o čistých formách myšlení, je pro Evropu nejdůležitějším odkazem starověkého Řecka. Na základě seminární práce s texty daného období budou studenti zkoumat tuto proměnu a hodnotit, jakým způsobem evropská věda a kultura toto dědictví interpretovala a dále rozvíjela.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra filozofie
Mgr.
Ludmila Dostálová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: SD206b, SO212
Telefon: 5518, 724049822, 5007
WWW vyučujícího
Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Úterý 16:40 18:20 KFI/ITPFB SD-206a
Středa 10:15 11:00 KFI/BPS1F SD-206b
Středa 10:15 11:00 KFI/BPS1H SD-206b
Středa 10:15 11:00 KFI/DPS1E SD-206b
Čtvrtek 9:20 11:00 KFI/FLHK RJ-209
Čtvrtek 16:40 18:20 KFI/LOS SP-111

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Středa 10:00 12:00 SD 206b, platí pro zimní zkouškové období 2016/17
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]