ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KFI > DPN > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KFI/DPN

Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KFI/DPN, Diplomová práce
Výuka Letní semestr ,
Zakončení Zápočet, 18 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KFI/DPN - IS/STAG

Cílem předmětu ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti, která odpovídá jeho studijnímu oboru a budoucímu profesnímu zaměření. Důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k řešení tématu.
Text (C021) Nápověda

Úřední hodiny - odevzdávání kvalifikačních prací

Kvalifikační práce bude možné odevzdávat v níže uvedených termínech u dr. Bendy v kanceláři RJ210

 
pátek 8.4.2016   13:00 - 18:00
pondělí 11.4.2016   13:00 - 18:00
úterý 12.4.3016 8:00 - 12:00 13:00 - 18:00
středa 13.4.2016   15:00 - 18:00
čtvrtek 14.4.2016 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Poslední změna: 07.04.2016
 
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra filozofie
Doc. PhDr.
Nikolaj Demjančuk
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: SD208
Telefon: 5541
WWW vyučujícího
Editační režim portletu... <<< Zpět