ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KFI > EVU1 > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KFI/EVU1

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KFI/EVU1 - IS/STAG

Základní
Winckelmann, Johann Joachim, Dějiny umění starověku : Soubor statí , Praha : Odeon 1986
Panofsky, E., Význam ve výtvarném umění , Praha : Odeon 1981
Doporučená
Worringer, W., Abstrakce a vcítění , Praha : Triáda 2001
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Estetika. Sv. I , Praha : Odeon 1966
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Estetika. Sv. II. , Praha : Odeon 1966
Wölfflin, H., Klassické umění : Úvod do italské renaissance , Praha : Jan Laichter 1912
Lessing, G. E., Láokoón neboli o hranicích malířství a poezie. In: L., G. E., Hamburská dramaturgie, Láokoón, stati , Praha : Odeon 1980
Riegl, A., Moderní památková péče , Praha : Sprinter 2003
Wölfflin, Heinrich, Principles of Art History : teh problem of the development of style in later art , [New York] : Dover Publications 1950
Focillon, H., Život tvarů , Praha : S. V. U. Mánes 1936
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.