ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KFI > NLG1 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KFI/NLG1

Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KFI/NLG1, Logika pro filozofii 1
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KFI/NLG1 - IS/STAG

Kurz je úvodem do klasické logiky. Má představit studentům základní metody zjišťování pravdivostních podmínek formulí a ověřování platnosti úsudků ve výrokové a predikátové logice. Naučit studenty dokazovat a odvozovat tvrzení pomocí formálního kalkulu. Seznámit studenty se základy logické analýzy přirozeného jazyka. Představit základní systémy neklasických logik.
Obrázek (C008) Nápověda
Bertrand Russell
Bertrand Russell
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra filozofie
Mgr.
Ludmila Dostálová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: SD206b, SO212
Telefon: 5518, 724049822, 5007
WWW vyučujícího
Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Úterý 16:40 18:20 KFI/ITPFB SD-206a
Středa 10:15 11:00 KFI/BPS1F SD-206b
Středa 10:15 11:00 KFI/BPS1H SD-206b
Středa 10:15 11:00 KFI/DPS1E SD-206b
Čtvrtek 9:20 11:00 KFI/FLHK RJ-209
Čtvrtek 16:40 18:20 KFI/LOS SP-111

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Středa 10:00 12:00 SD 206b, platí pro zimní zkouškové období 2016/17
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]