ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KFI > NLG2 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KFI/NLG2

Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KFI/NLG2, Logika pro filozofii 2
Výuka Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KFI/NLG2 - IS/STAG

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů v oboru formální logiky. Je zaměřen na moderní logiku s důrazem na zvládnutí axiomaticko-deduktivní metody a sémantiku formalizovaných teorií. Má představit formální kalkuly predikátové logiky stejně jako teorii modelů. Uvést studenty do problematiky rekurzivních funkcí. Pomoci studentům pochopit práci s formálními teoriemi. Předvést důkazy úplnosti predikátové logiky a Gödelovy věty o neúplnosti.
Obrázek (C008) Nápověda
Kurt Gödel
Kurt Gödel
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra filozofie
Mgr.
Ludmila Dostálová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: SD206b, SO212
Telefon: 5518, 724049822, 5007
WWW vyučujícího
Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Úterý 16:40 18:20 KFI/ITPFB SD-206a
Středa 10:15 11:00 KFI/BPS1F SD-206b
Středa 10:15 11:00 KFI/BPS1H SD-206b
Středa 10:15 11:00 KFI/DPS1E SD-206b
Čtvrtek 9:20 11:00 KFI/FLHK RJ-209
Čtvrtek 16:40 18:20 KFI/LOS SP-111

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Středa 10:00 12:00 SD 206b, platí pro zimní zkouškové období 2016/17
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Výuka v LS 2009 22.02.2009, 10:37

Přednášky v LS 2009 vede Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.

Cvičení v LS 2009 vede Mgr. David Pelikán

[RSS]