ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KFI > NPH > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KFI/NPH

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Tento předmět je určen studentům se středoškolskou znalostí němčiny.  Je příležitostí k upevnění a dalšímu rozvíjení nabytých znalostí a měl by studenty motivovat k samostatné práci s německojazyčnými texty a zdroji informací v dalším studiu.  Těžiště předmětu je v práci s méně náročným humanitněvědným textem (porozumění, překlad, práce s odbornou terminologií, samostatná formulace hlavních tezí...). Dle potřeb jednotlivých studijních skupin se dále zařazuje procvičování gramatických jevů, prezentace témat v němčině apod.

Poslední změna: 17.08.2015
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KFI/NPH, Němčina pro humanistiku - úvod
Výuka Zimní semestr , Seminář 4 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 5 kreditů,
Vyloučené předměty KAG/NH5  (Němčina pro humanitní studia 5) , KAG/NPH  (Němčina pro humanistiku - úvod)
Předmět nemá podmiňující ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KFI/NPH - IS/STAG

Uvést studenty do četby odborných německých textů z oblasti humanitních věd, především filosofie, religionistiky, estetiky a historie. Aktivovat jejich dosavadní znalosti německého jazyka a upevnit je četbou méně náročných odborných textů, na nichž si student osvojí základní odbornou německou terminologii humanitních věd. Připravit studenty k úspěšnému zvládnutí předmětu KFI/NOH.

Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra germanistiky a slavistiky
Doc. PaedDr.
Petr Kučera
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 5405

Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Středa 14:50 15:35 KGS/LNJ2 RJ-320
Středa 15:45 16:30 KGS/LNJ2 RJ-320
Středa 14:50 15:35 KGS/NKS2 RJ-320
Středa 15:45 16:30 KGS/NKS2 RJ-320
Středa 11:10 11:55 KGS/STYN SD-325
Středa 12:05 12:50 KGS/STYN SD-325
Středa 13:00 13:45 KGS/STYN ST-201
Středa 9:20 11:00 KGS/ČTJN1 JJ-203
Čtvrtek 13:00 14:40 KAP/RKH JJ-203
Čtvrtek 15:45 17:25 KAR/NPAR RJ-322
Čtvrtek 9:20 11:00 KAR/NPAR SP-208
Čtvrtek 11:10 12:50 KGS/1NCV SP-503
Pátek 13:00 14:40 KGS/N2D RJ-326
Pátek 14:50 16:30 KGS/NKS2 RJ-322
Pátek 11:10 12:50 KGS/RLK2 RJ-320
Pátek 9:20 11:00 KGS/RLK2 SP-108
Pátek 11:10 12:50 KGS/SEA RJ-320
Pátek 9:20 11:00 KGS/SEA SP-108
Sobota 13:00 16:30 KGS/LNJ2 SP-108
Sobota 13:00 16:30 KGS/LNJ2 SP-208
Sobota 13:00 16:30 KGS/NKS2 SP-108
Sobota 13:00 16:30 KGS/NKS2 SP-208

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Středa 15:00 16:30 RJ 326
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
NPH a certifikát 26.05.2017, 15:14

NPH je nově i součástí certifikátového programu Kompetence pro česko-bavorské příhraničí.

Info Daniela Blahutková

[RSS]