ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KFI > PHP1 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KFI/PHP1

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Kurs je zaměřen historicko-systematicky, na zkoumání filosofických koncepcí jazyka a jeho logické formy, jak vystupují na půdě „schizmatu“ filosofie 20. století. Budeme se věnovat analytickým obratem k jazyku a obratem k jazyku ve fenomenologické tradici, a také některým bodům ve vzájemných (spíše vzácných) přímých vztazích a diskusích mezi těmito dvěma tradicemi. Seznámíme se také s některými zajímavými nefilosofickými reflexemi vztahu mezi jazykem, jeho logickou i non-logickou reglementací, myšlením a tělesností.

Poslední změna: 22.09.2014
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KFI/PHP1, Přednáška hostujícího profesora 1
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KFI/PHP1 - IS/STAG

Cílem kurzu je seznámit studenty se souvisejícími disciplinami či vybranými tématy z oblasti analytické filosofie (zejména metaetika, analytická estetika, analytická filosofie náboženství), filosofie vědy (analytická filosofie práva, filosofie a metodologie společenských věd), dějin vědy, lingvistiky či kognitivnívh věd. Přednost bude dávána tématům, která jsou mimo hlavní kurzy oboru. Konkrétní problematika bude diskutována po předchozí dohodě s garantem studia či vedoucím katedry.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra filozofie
Mgr.
Ludmila Dostálová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: SD206b, SO212
Telefon: 5518, 724049822, 5007
WWW vyučujícího
Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Úterý 16:40 18:20 KFI/ITPFB SD-206a
Středa 10:15 11:00 KFI/BPS1F SD-206b
Středa 10:15 11:00 KFI/BPS1H SD-206b
Středa 10:15 11:00 KFI/DPS1E SD-206b
Čtvrtek 9:20 11:00 KFI/FLHK RJ-209
Čtvrtek 16:40 18:20 KFI/LOS SP-111

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Středa 10:00 12:00 SD 206b, platí pro zimní zkouškové období 2016/17
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Výuka v ZS 2014 13.10.2014, 09:06

Výuku kurzu v zimním semestru 214/15 povede Mgr. Ondřej Beran, Ph.D. z Filosofického ústavu Akademie věd ČR. Kurz se bude zabývat filosofií jazyka v analytické filosofii a fenomenologii.

[RSS]