ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KFI > PRO > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KFI/PRO

Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KFI/PRO, Praxe/projekt
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 5 [HOD/TYD] Seminář 5 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 10 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KFI/PRO - IS/STAG

Cílem předmětu je dovést studenta ke zpracování samostatného badatelského úkolu, projektu či studie, jimž předchází sběr informací či praxe v kulturní či veřejně prospěšné instituci, kontakt s archivem, odbornou veřejností apod. Student je veden ke kreativnímu využití metodologické přípravy z dosavadního studia. Důraz na korektní formální zpracování tématu a schopnost zacházet se specifickými zdroji informací upevňuje studentovo zvládnutí základů vědecké práce.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra filozofie
Mgr.
Daniela Blahutková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 5513
WWW vyučujícího
Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Konzultace začátek ledna 01.01.2018, 17:42

Vážení studenti,

nejbližší konzultace mám 9.1. 2018 mezi 16.-17.30. Emailem je možná i domluva na jiném termínu.

           Daniela Blahutková

[RSS]