ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KFI > RE > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KFI/RE

Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KFI/RE, Religionistika
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Vyloučené předměty KFI/REL  (Religionistika)
Předmět nemá podmiňující ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KFI/RE - IS/STAG

Cílem kurzu je uvést studenty do témat: Člověk a náboženství. Představit specifika předmětu vědy o náboženstvích a pojem náboženství jako religionistický problém. Součástí kurzu je přehled dějin vědy o náboženstvích. V přednáškách bude poukázáno na specifika religionistického zkoumání náboženství a jeho provázanost s dalšími disciplínami: filozofií náboženství, sociologií náboženství, psychologií náboženství, kulturní antropologií.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra filozofie
Mgr. et Bc.
Dagmar Demjančuková
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 5517
WWW vyučujícího
Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]