ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KFI > SOH > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KFI/SOH

Text (C021) Nápověda

Vítejte na stránkách SOH...

La divergencia entre los mundos de dos sujetos no determina la falsedad de uno de ellos. Cada vida es un punto de vista sobre el universo. En rigor, lo que ella ve no lo puede ver otra.

JOSÉ ORTEGA Y GASSET, El tema de nuestro tiempo, p. 86

Poslední změna: 27.01.2010
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KFI/SOH, Španělština pro humanistiku
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Seminář 4 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Vyloučené předměty KRO/SH6  (Španělština pro humanitní studia 6) , KRO/SOH  (Španělština pro humanistiku)
Předmět nemá podmiňující ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KFI/SOH - IS/STAG

Naučit studenty analyzovat a interpretovat odborné španělské texty z oblasti humanitních věd, především filosofie, religionistiky, estetiky a historie. Upevnit orientaci studentů v pramenném textu pochopením jeho logické výstavby, porozuměním struktuře vět a osvojením si odborné terminologie. Posílit jejich schopnost shrnout a vyjádřit hlavní teze čteného textu. Přivést studenty k zájmu o pramennou literaturu oboru, který studují.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Vizitce není přiřazen žádný login! Tento portlet není nakonfigurován.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra filozofie
PhDr.
Jana Černá
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 5575
WWW vyučujícího
Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Úterý 14:50 16:30 KFI/AOH RJ-208
Úterý 16:40 18:20 KFI/AOH RJ-208
Úterý 11:10 12:50 KFI/BPS2H SD-204
Úterý 11:10 12:50 KFI/DPS2E SD-204
Sobota 8:25 11:55 KFI/AOH SP-108
Sobota 8:25 11:55 KFI/AOH SP-417

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 11:10 12:50 počínaje 21. květnem pouze po předchozí e-mailové domluvě
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]