ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KFI > SOH > O předmětu