ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KFI > SZZN > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KFI/SZZN

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Státní závěrečná zkouška je jeden z předmětů, který máte zapsaný na letní semestr posledního roku studia (stejně jako předmět Diplomová práce) – byť má rozsah 0+0 a ohodnocení 0 kreditů. Současně s ním máte zapsané i další části státní závěrečné zkoušky.

 

Poslední změna: 03.02.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KFI/SZZN, Státní závěrečná zkouška
Výuka Letní semestr ,
Zakončení Zkouška, 0 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KFI/SZZN - IS/STAG

Hlavním cílem magisterské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Zkrácení výuky v LS 17.03.2017, 13:00
Zvýrazněná informace...

Studentům, kteří v akademickém roce 2016/2017 splní podmínky pro absolvování studia, je zkrácena délka výuky v letním semestru o jeden týden. Výuka těmto studentům končí v pátek 12. 5. 2017.

[RSS]
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra filozofie
Doc. PhDr.
Nikolaj Demjančuk
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: SD208
Telefon: 5541
WWW vyučujícího
Editační režim portletu... <<< Zpět