ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KFI > UE > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KFI/UE

Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KFI/UE, Úvod do epistemologie
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Vyloučené předměty KFI/UDE  (Úvod do epistemologie)
Předmět nemá podmiňující ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KFI/UE - IS/STAG

Cílem kurzu je nahlédnout tradiční přístupy k poznání, problémy moderní epistemologie a teorie pravdy. Zaměřuje se na problematiku víry a rozumu, mysli, vědomí a mozku. Položena bude otázka apriorního vědění. Diskutován bude problém demarkace v dějinách a moderní epistemologii.
Kurz se bude věnovat také otázce racionality v odlišných kulturních, historických a hodnotových kontextech.
Obrázek (C008) Nápověda
Descartes, Hobbes, Kant
Descartes, Hobbes, Kant
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra filozofie
Doc. PhDr.
Nikolaj Demjančuk
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: SD208
Telefon: 5541
WWW vyučujícího
Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]