ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KFU > CONTR > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KFU/CONTR

Text (C021) Nápověda

Nový předmět - výuka bude zahájena v září 2013.

Vážení studenti,

controlling není jen prostá kontrola, audit či pouze teoretický předmět. Zvládnutí předmětu předpokládá především přijetí jeho filozofie nejen jako nástroje podporujícího management, ale přímo jako jeho součásti. Controlling je součástí všech funkcí managementu a je tudíž jeho plnohodnotnou součástí. Moderní přístup ke controllingu umožňuje, aby se jeho aktivity  přímo podílely i na rozhodování.  I přes tvrzení P.  Preisslera: " Všichni ví co je to controlling, ale každý si pod tímto pojmem představuje něco jiného", je zřejmé, že absolvent magisterského stupně studia nejen uplatní získané poznatky v praxi, ale může je i dále rozvádět neboť není svázán žádnými regulacemi z pozice zákona, standard či jiných pravních norem. Organizace stylu řízení,  a tedy i controllingu,  je nejen plně v pravomoci konkrétního manažera, ale je aktivní i ke změnám podmínek a prvků systémového i procesního managementu.

 

Poslední změna: 07.02.2013
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KFU/CONTR, Controlling
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 6 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KFU/CONTR - IS/STAG

Seznámit a naučit studenty aplikovat metody finančního controllingu a controllingu investic a procvičit řešení základních controllingových metod zaměřených na kontrolu a ovládání podnikatelských aktivit a podporu řízení.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta ekonomická
Katedra financí a účetnictví
Prof. Ing.
Lilia Dvořáková
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 3207

Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Úterý 15:45 17:25 KFU/UC1 EP-130
Čtvrtek 8:25 10:05 KFU/UC1 UL-411
Čtvrtek 10:15 11:55 KFU/UC1 UL-411

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 14 15 UK 514, v době letního semestru, po e-mailové dohodě
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Zahájení výuky v r. 2013/2014 28.04.2013, 14:54
Zvýrazněná informace...

Výuka tohoto předmětu bude zahájena v ak. roce 2013/2014.

[RSS]