ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KFU > ZUC > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KFU/ZUC

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KFU/ZUC - IS/STAG

Základní
Kovanicová D., Abeceda účetních znalostí pro každého. 19. vydání. Praha: Bova Polygon, 2009. 416 s.
Hinke, Bárková, Účetnictví 1: základní kurz , Praha 2010
Zákon č.563/91 Sb. o účetnictví v platném znění
Doporučená
Sedláček J., Daňová evidence podnikatelů 2009 , Praha
-, Daňové zákony v aktuálním znění
ACCA, Preparing Financial Statements , VB: Wokingham 2006
Rubáková V., Účetnictví pro úplné začátečníky 2010 , Praha
Pavlásek, Vlastimil; Hejduková, Pavlína, Veřejné finance a daně v České republice , Plzeň : Nava 2011
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Aktuální literatura:

Základní literatura:

Kovanicová, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. 19. vydání. Praha: Bova Polygon, 2009. 416 s. ISBN 978-80-7273-1565.

Hinke, J. Bárková, D. Účetnictví 1: Aplikace principů a technik. 2. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. 144 s. ISBN 978-80-247-3953-3

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění

Daňové zákony v platném znění

Doporučená literatura:

Novotný, Pavel. Účetnictví pro úplné začátečníky. Praha: Grada, 2018, ISBN 978-80-271-0870-1.

Sedláček, J. Daňová evidence podnikatelů 2009. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978- 80-247-3198-8.

Rubáková, V. Účetnictví pro úplné začátečníky 2010. 4. vydání. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3299-2.

Stárová, M. Fundamentals of Accounting. 1. vydání. Praha: PEF ČZU v Praze, 2008. ISBN 978-80-213-1838-0.

 

Poslední změna: 18.07.2019
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.
Text (C021) Nápověda

Zdroje na internetu

Internetová stránka ke stažení formulářů:   www.form.cz

Svaz účetních ČR    www.svaz-ucetnich.cz

Národní účetní rada   www.nur.cz

Ministerstvo financí ČR   www.mfcr.cz

Poslední změna: 27.04.2010