ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KGE > FG1 > O předmětu
Course header (C001) Help

KGE/FG1

Text (C021) Help

Vítám vás na portálu předmětu Fyzická geografie 1. Kurz patří mezi základní kameny výuky obecné geografie v rámci bakalářského studia. Spolu s předměty Základy geologie (GELA) a Fyzická geografie 2 (FG2), resp. Geovědy 2 (GEO2)  tvoří základ bloku fyzické geografie.

Fyzická geografie 1 obsahuje geografické základy oborů meteorologie a klimatologie (resp. klimageografie) a hydrologie (resp. hydrogeografie). Z toho mimo jiné vyplývá, že je obsah kurzu FG1 relativně rozsáhlý. Klade se důraz na zvládnutí terminonologie, pozorumění jevům, jejich klasifikaci a interpretaci. V každém případě je výhodou, když budete při studiu hledat souvislosti mezi jednotlivými jevy v krajinné sféře (zejména v hydrosféře a atmosféře). K pochopení učiva je třeba použít i vybrané základní poznatky z jiných disciplín, např. z chemie, fyziky nebo matematiky. Studenty, kteří se domnívají, že základy fyzické geografie nebudou ve své praxi potřebovat, bych chtěl ujistit, že požadavky kurzu jsou definovány v přiměřeném rozsahu, jako nezbytný základ geografických kompetencí.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve studiu!

Last updated: 15.09.2017
 
News (C012) Help
News
No news entered at the moment
[RSS]
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KGE/FG1, Physical Geography 1
Teaching Winter semester , Lecture 2 [Hours/Week] Seminar 2 [Hours/Week]
Completion Exam, 4 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Image (C008) Help
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Faculty of Economics
Department of Geography
RNDr.
Jan Kopp
Ph.D.
Email only for registered users!
Room: UK525
Phone: 3065

Portlet edit mode... <<< Back

Timetable

Day from To Abbreviation Room
Monday 9:20 AM 11:00 AM KGE/URZ UP-101
Monday 4:40 PM 6:20 PM KGE/VMEGS UL-412
Tuesday 8:25 AM 9:10 AM KGE/GO UL-410
Tuesday 9:20 AM 10:05 AM KGE/GO UL-410
Tuesday 12:05 PM 1:45 PM KGE/URZ EU-108
Tuesday 10:15 AM 11:00 AM KGE/VRS2 UL-410
Tuesday 11:10 AM 11:55 AM KGE/VRS2 UL-410
Wednesday 10:15 AM 11:55 AM KGE/VRS2 UP-115

Consultation hours

Week Day from To Room, notes
Každý Úterý 10.15 11.15 jiný termín dle domluvy