ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KGE > FG1 > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KGE/FG1

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KGE/FG1 - IS/STAG

Základní
Netopil, Rostislav, Fyzická geografie I. , Praha 1984
Janský, Bohumír, Geografie moří a oceánů : Určeno pro posl. přírodovědecké fak. Univ. Karlovy , Praha : Karolinum 1992
Kopp, Jan, Vybrané kapitoly z fyzické geografie. Klimatologie , Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity 1998
Rozšiřující
Foresman, Timothy W.; Strahler, Alan H., Visualizing physical geography , Hoboken : John Wiley & Sons 2012
Doporučená
Herber, Vladimír; Suda, Jiří, Cvičení z fyzické geografie I - Hydrologie : Určeno stud. 1. a 2. roč. všech typů studia - aprobace geografie , Plzeň : Západočeská univerzita 1994
Strahler, Alan H.; Strahler, Arthur Newell, Introducing physical geography , Hoboken : John Wiley & Sons 2006
Bednář, Jan, Meteorologie : úvod do studia dějů v zemské atmosféře , Praha : Portál 2003
Blažek, Vladimír; Němec, Jan; Hladný, Josef, Voda v České republice , Praha: Consult 2006
Pavelková Chmelová, Renata; Frajer, Jindřich, Základy fyzické geografie 1 : Hydrologie , Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci 2013
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Meteorologie a klimatologie:
Vysoudil, M. 2013. Základy fyzické geografie 1: Meteorologie a klimatologie. Olomouc: UJEP.
ČHMÚ, 2007. Atlas podnebí Česka. Climate Atlas of Czechia. Praha – Olomouc : ČHMÚ, Univerzita Palackého v Olomouci, 256 s., ISBN 978-80-86690-26-1 (ČHMÚ) ISBN 978-80-244-1626-7 (UP).
Munzar, J. aj. 1989. Malý průvodce meteorologií. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 247 s.
Sobíšek, B. aj. 1993. Meteorologický slovník výkladový a terminologický. 1. vyd. Praha : Academia, MŽP ČR,. 594 s.
Farský, I. 2002. Obecná fyzická geografie (Meteorologie pro studenty PF I.). Ústí nad Labem : UJEP, 93 s. ISBN 80-7044-452-5.
Chromov, S. P. 1968. Meteorológia a klimatológia. 1. vyd. Bratislava : Vydavateĺstvo slovenskej akadémia vied, 453 s.
Prošek, P., Rein, F. 1982. Mikroklimatologie a mezní vrstva atmosféry. Praha : SPN, 238 s.
Astapenko P. D., Kopáček, J. 1987. Jaké bude počasí ? 1. vyd. Praha : Lidové nakladatelství, 304 s.
Bednář, J. 1989. Pozoruhodné jevy v atmosféře. Praha : Academia, 236 s.
Kobzová, E. 1998. Počasí. Olomouc : Rubico, 276 s. ISBN 80-85839-26-1.
 
Hydrologie:
Pavelková Chmelová, R., Frajer, J. Základy fyzické geografie 1: Hydrologie. Olomouc: UJEP, 142 s. ISBN 978-80-244-3843-6.
Kraft, J., Mentlík P. 2004. Základy geologie pro geografy. Endogenní a exogenní dynamika. 2. vyd. Plzeň :  ZČU v Plzni, 178 s.
Kukal Z. aj. 1990. Základy oceánografie. 2. vyd. Praha : Academia, 590 s.
Šilar, J. 1996. Hydrologie v životním prostředí. Praha : MŽP  ČR, 136 s.
Netopil, R. 1972. Hydrologie pevnin. 1. vyd. Praha : Academia, 296 s.
Thurman H. V., Trujillo A. P. 2005. Oceánografie. 1. vydání, Praha :  Computer Press, 479  s.
Chábera, S., Kössl, R. 1999. Základy fyzické geografie (přehled hydrogeografie). 1. vyd. České Budějovice : JČU v Č. Budějovicích, 300 s.
Kemel, M. 1996. Klimatologie, meteorologie, hydrologie. 1.vyd. Praha : ČVUT Praha.  289 s.
 
Metodická:
Nosek, M. 1972. Metody v klimatologii. 1. vyd. Praha : Academia, 434 s.
Kopp, J. aj. 2001. Úvod do regionálního výzkumu. 1. vyd. Plzeň : ZČU v Plzni.. 147 s.
Integrovaná výuka:
Ditrich, V. aj. 2005. Vzduch : učebnice pro integrovanou výuku. 1. české, revidované vydání, Plzeň : Nakladatelství Fraus, 64 s.
Bergstedt, Ch., Ditrich, V., Liebers, K. 2005. Voda : učebnice pro integrovanou výuku. 1. české, revidované vydání, Plzeň : Nakladatelství Fraus, 64 s.
Bratrych, V. (ed.) aj. 2005. Živel Voda. Praha : Agentura Koniklec, 300 s. ISBN 80-902606-6-7.
Poslední změna: 23.09.2014
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.