ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KGE > HGCRS > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KGE/HGCRS

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Geografii České republiky považuji pro učitele zeměpisu na středních školách za nejdůležitější probírané téma. Kromě vzdělávacích cílů má toto téma i silné výchovné působení.  Předpokládám,  že když se toho studenti o České republice hodně a zajímavou formou dozví, budou mít tuto zemi rádi.

Poslední změna: 24.09.2008
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KGE/HGCRS, Humánní a regionální geografie ČR
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Vyloučené předměty KGE/GČRB  (Geografie ČR 2.) , KGE/HGCRZ  (Humánní a regionální geografie ČR)
Předmět nemá podmiňující ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KGE/HGCRS - IS/STAG

Student získá základní informace o poloze České republiky, jejím obyvatelstvu a hospodářství a je schopen s nimi dále pracovat. Uvědomuje si vzájemné vazby a souvislosti fyzickogeografickými poměry ČR a jejím hospodářstvím a mezi jednotlivými hospodářskými odvětvími země navzájem, je schopen je vysvětlovat. Dokáže podat humánně-geografickou charakteristiku menších územních celků (krajů, jinak definovaných regionů).
Obrázek (C008) Nápověda
Pohled na Polabí s Českým středohořím v pozadí
Pohled na Polabí s Českým středohořím v pozadí
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta ekonomická
Katedra geografie
Doc. PaedDr.
Alena Matušková
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: UK519
Telefon: 3062

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Informace 01.02.2019, 13:41

Studenti, kteří ještě z nějakých důvodů nesplnili podmínky zápočtového testu, mají možnost je splnit při posledním z vyhlášených termínů (na který se přihlásí) těsně před zkouškou. Alena Matušková

Zápočtový test z HGCRS 11.12.2018, 10:33

Termíny zápočtových testů z HGCRS jsou 11. 12. a opravný 18. 12. 2018 v čase a místě výuky (semináře). Druhý opravný test se bude psát 31.1.2019 v UL411 od 12 hodin. Alena Matušková

[RSS]