ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KGE > HIG > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KGE/HIG

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Vítejte na stránkách předmětu Historická geografie (KGE/HIG), který je jedním z povinně volitelných předmětů studia Ekonomické a regionální geografie. Obor historické geografie zkoumá geografické prostředí v minulosti - jeho stav, proměny a klíčové procesy, které se na jeho formování podílely. Zkoumá a rekonstruuje kořeny současné krajiny, integrujíc obě její základní složky - přírodu a kulturu.  Historická geografie je tedy výrazně interdisciplinárním oborem, integrující společenské a přírodní obory a metody jejich výzkumu. Z toho vyplývá také tematická pestrost historické geografie, v rámci které lze zkoumat obecný vývoj geografického prostředí v historii, zabývat se historickými proměnami konkrétního prostoru či místa nebo zkoumat určitý geografický jev v minulosti.

 

Mezi hlavní cíle kurzu patří pochopit koncept geografické změny v čase a dále zhodnotit procesy a hybné síly, které daly vznik současné geografické krajině. Důležitým prvkem je i pochopit vazby mezi geografií a historií včetně metodiky výzkumu.

 

Kurz se bude globální historickou geografií, avšak s důrazem na České země v jednotlivých etapách minulosti. Z široké palety témat bude pozornost věnována historické klimatologii, geografickým aspektům kolonialismu, proměnám světa v době industrializace a s ní spojenými politickými a kulturními změnami, vzniku moderního státu a také geografickým aspektům vybraných historických konfliktů.

 

Doufáme, že pro Vás tento kurz bude přínosný a budete na něj chodit rádi. V našem zájmu je, abyste tento předmět absolvovali bez problémů a aby Vás dostatečně obohatil novými zkušenostmi a vědomostmi, případně Vás podnítil k volbě historickogeografického tématu kvalifikační práce. Žádáme Vás, abyste věnovali předmětu dostatek času a splnili všechny úkoly v daných termínech. Jestliže Vám bude něco nejasné či budete mít jakékoliv dotazy k tématu, rádi Vám je zodpovíme.

 

Poslední změna: 08.02.2015
 
Obrázek (C008) Nápověda
Mapa světa ze 16. století (zdroj: Courtesy of National Library of Medicine)
Mapa světa ze 16. století (zdroj: Courtesy of National Library of Medicine)
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]