ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KGE > TRG > O předmětu
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta ekonomická
Katedra geografie
Doc. RNDr.
Marie Novotná
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: UK515
Telefon: 3066

Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Čtvrtek 7:30 9:10 KGE/EGP UK-517
Čtvrtek 17:35 19:15 KGE/EGP UK-517
Čtvrtek 14:50 16:30 KGE/GEMO UP-115
Čtvrtek 10:15 11:00 KGE/GISB1 UP-112
Čtvrtek 11:10 12:50 KGE/GISB1 UU-409
Čtvrtek 13:00 14:40 KGE/GISB1 UU-409

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý - - UK 515, ve zkouškovém období se na termínu konzultace předem domluvte maile
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KGE/TRG

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Vážení studenti,

vítejte na stránkách předmětu s názvem Teorie a metodologie geografie. V předmětu se budeme společně věnovat teoretickým otázkám geografie. Přednášky jsou zaměřeny na problematiku zařazení geografického poznání do integrálního systému vědeckého studia, klasifikace geografických věd, vztahu fyzické a humánní geografie, základních geografických pravidelností, směrů vývoje geografie a také na metody výzkumu, které v geografii užíváme.

V seminářích budeme společně diskutovat nad geografickými tématy s cílem vytvořit si ucelený pohled na geografii jako vědní disciplínu. Vlastním přičiněním se také seznámíte s prací významných geografů.

Je vhodnější, aby si předmět zapsali studenti až po zvládnutí základních fyzicko- i humánněgeografických disciplin, to znamená fyzické geografie 1 a 2 a humánní geografie 1, 2 a 3. Dalším vhodným předpokladem pro úspěšné zvládání předmětu je absolvování předmětu kartografie a úvodu do geografických informačních systémů.

Přeji Vám i sobě, aby předmět byl přínosem a aby vás inspiroval k dalšímu odbornému růstu.
 

Poslední změna: 17.09.2013
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KGE/TRG, Teorie a metodologie geografie
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Obrázek (C008) Nápověda
Homogenní, nodální a kontrastní regiony
Homogenní, nodální a kontrastní regiony
Text (C021) Nápověda
Platnost textového obsahu tohoto portletu buďto ještě nezačla, nebo již skončila...