ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KGM > APA > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KGM/APA

Text (C021) Nápověda

O stránkách

Vítejte na stránkách určených pro studenty předmětu Algoritmy prostorových analýz. Předmět je určen zájemcům o poznání metod analýz prostorových vztahů a závislosti v geografických datech.

Předmět je vyučován katedrou geomatikyFakulty aplikovaných věd a je zařazen do studijních programů geomatika a informační systémy. Otevřen je ovšem všem zájemcům. Předpokládány jsou základní znalosti práce s GIS.
 
Další zajímavé informace o geovědách naleznete na stránkách http://geomatika-zcu.blogspot.cz/.
 
Poslední změna: 11.02.2019
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KGM/APA, Algoritmy prostorových analýz
Výuka Letní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KGM/APA - IS/STAG

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Symbolický zápis prostorových analýz. Algoritmy tvorby digitálního modelu reliéfu. Tvorba kontinuálních povrchů přímo z vektorových dat. Prostorové statistické metody. Vybrané prostorové analýzy. Prostorové modelování.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Katedra geomatiky
Ing.
Karel Jedlička
PhD.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 9210
WWW vyučujícího
Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět