ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KGM > AVTG1 > O předmětu