ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KGM > AVTG2 > O předmětu