ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KGM > GE1B > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KGM/GE1B

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

...na stránkách předmětu Ge1B

                Geodézie 1B

 

Věříme, že vám tento předmět přinese mnoho zajímavých vědomostí a informací....

Poslední změna: 07.01.2019
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KGM/GE1B, Geodézie 1B
Výuka Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KGM/GE1B - IS/STAG

Cílem předmětu je seznámit studenty s úkoly, rozdělením a postavením geodézie jako vědy o Zemi. Tvar a aproximace zemského povrchu. Polohové geodetické základy a jejich vývoj. Provázanost geodetických a kartografických základů při volbě rovinných souřadnicových soustav. Proces měření a interpretace měřených dat. Základní součásti geodetických přístrojů. Úhlové měření - jednotky, pomůcky a přístroje, metody měření, eliminace chyb. Měření délek - jednotky, způsoby měření
délek, pomůcky a přístroje.
Absolvování předmětů GE1B, GE2B a GE3B je ekvivalentní absolvování starších předmětů GEN1B a GEN2B.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Katedra geomatiky
Doc. Ing.
Václav Čada
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 9205, 9200
WWW vyučujícího
Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]