ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KGM > GENM > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KGM/GENM

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

...... na stránkách předmětu Genm

Terénní měření - Nečtiny, které se uskuteční v letním semestru v termínu 19.6.2019 - 28.6.2019.

Poslední změna: 08.05.2019
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KGM/GENM, Geodézie - terénní měření
Výuka Letní semestr , Cvičení 4 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KGM/GENM - IS/STAG

Cílem předmětu je seznámit studenty s měřením podrobného polohopisu, budováním bodových polí na základě projektu a observace vložené plošné sítě (úhlová měření el. teodolity, délková měření elektrooptickými dálkoměry), nebo polygonových pořadů pro budování podrobných polohových bodových polí.
Podrobné polohopisné měření polární a ortogonální metodou s kontrolou měřených dat pro aposteriorní rozbor přesnosti.
Současné určení polohy a výšky bodu podrobného bodového pole a rozbor přesnosti. Podrobné měření výškopisu tachymetrickou metodou (s využitím elekrooptických dálkoměrů, bloková tachymetrie). Přesná nivelace a určení výšek bodů PNS.
Globální navigační satelitní systémy (GNSS), nové pojetí geodetických základů. Zaměření sítě bodů statickou metodou.
Obrázek (C008) Nápověda
Obrázek (C008) Nápověda
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Katedra geomatiky
Doc. Ing.
Václav Čada
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 9205, 9200
WWW vyučujícího
Editační režim portletu... <<< Zpět