ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KGM > GK > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KGM/GK

Geografická kartografie

Garanti: Doc.Ing.Mgr. Otakar Čerba, Ph.D.

2441
Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Vítejte na stránkách předmětu Geografická kartografie (KGM). Předmět je vyučovaný pro studenty geografických oborů Fakulty ekonomické a Fakulty pedagogické ZČU. Jeho cílem je seznámit studenty s metodami kartografické vizualizace prostorových dat. Veškeré podrobné informace o předmětu, podmínkách zápočtu a zkoušky, zápočtových úkolech, doporučené literatuře nebo kontakty na vyučujícího najdete v dokumentu Průvodce předmětem KGM/GK.

Hodnocení zápočtových úkolů je k dispozici v následující tabulce. Jednotlivé zápočtové úkoly zapisujte do formuláře, který je pro stažení k dispozici ve formátech ODT, DOCX, RTF a PDF.

Poslední změna: 28.02.2018
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KGM/GK, Geografická kartografie
Výuka Letní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Cvičení 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KGM/GK - IS/STAG

Absolvent předmětu KMA/GKA se seznámí s teorií kartografie (základní pojmy a definice, propojení na další vědní obory, členění kartografie a jejích produktů), současnými tematickými mapami a především s kartografickými interpretačními metodami s důrazem na geografickou kartografii.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Katedra geomatiky
Doc.Ing.Mgr.
Otakar Čerba
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 9206
WWW vyučujícího
Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Nový Průvodce předmětem 14.01.2019, 00:31

Všechny odkazy Courseware na Průvodce předmětem KGM/GK by měly směřovat na aktuální verzi pro rok 2018/2019. Na případné změny budete upozorněni v aktualitách Courseware.

Zápočty 06.06.2018, 10:23
Zvýrazněná informace...

Protože některé skupiny stále posílají mapy, předpokládám, že stále mají zájem o získání zápočtu. Z tohoto důvodu ještě umožním zasílání map (do poloviny června) skupinám, které mají uznané k dnešnímu datu 4 nebo 5 úkolů. Ostatní skupiny se mohou přijít domluvit na případném individuálním řešení (především mě bude zajímat, jaká opatření přijmou, aby odevzdávaly mapy včas a v lepší kvalitě.). Tato nabídka se netýká skupin 13,14 a 20, kterým zápočet nebude s konečnou platností udělený.

Je nutné si však uvědomit, že ve zkouškovém období není možné věnovat opravám pozdě odevzdaných zápočtových úkolů tolik času jako v semestru, proto bude nutné na výsledky čekat delší dobu.

Prodloužení termínu zápočtu 30.05.2018, 11:26
Zvýrazněná informace...

Pro skupiny, kterým budou 31.5. o půlnoci chybět ke získání zápočtu 1 nebo 2 mapy, bude termín prodloužený do neděle 3. června. Mapy odeslané později než ve čtvrtek však budou opravené až v pondělí nebo v úterý příští týden.

Zkouškové termíny 18.05.2018, 23:45

Na portálu jsou vypsané zkouškové termíny pro letošní akademický rok. Pokud můžete, zapisujte se do odpoledních termínů až po naplnění dopoledního.

V případě nutnosti bude v červenci nebo srpnu přidaný ještě jeden termín pro maximálně 18 studentů.

Podoba zkoušky je uvedená v Průvodci předmětem.

Ještě doplňuji (i když si myslím, že je to samozřejmost), že zkoušky je možné se zúčastnit pouze po získání zápočtu.

 

Konzultace dubnových map 20.04.2018, 09:03
Zvýrazněná informace...

V příštím týdnu bude probíhat výuka předmětu KGM/GK následujícím způsobem. Původně plánované konzultace v době výuky, tedy ve čtvrtek od 15:45, se uskuteční v místě výuky (Klatovská). Protože studenti oboru ERG jsou na praxi, doplnil jsem další termín kunzultací - středa od 15:30 v mé kanceláři v budově NTIS. Na obou místech budu k dispozici 60 minut, v případě zájmu i více. Pokud nechcete využít možnost konzultace, věnujte svůj čas smaostanmé práci - tvorbě zápočtových map.

Hodnocení zápočtových úkolů 04.04.2018, 15:55
Zvýrazněná informace...

První hodnocení se začínají objevovat v tabulce. Komentáře jsou k dispozici v poznámce ke každé buňce. Pokud nebudete s výsledkem hodnocení souhlasit, určitě se ozvěte.

Změny ve výuce 20.03.2018, 12:36

Vzhledem ke komplikacím v minulém týdnu dojde k následujícím změnám ve výuce předmětu KGM/GK.

  1. Přednášku a cvičení ve čtvrtek 22. března povede podle plánu Ing. O. Dudáček, ale dojde k drobné změně programu. Přednáška se bude věnovat kartogramům jako jedné z nejpoužívanějších metod v kartografii. Cvičení budu spočívat v identifikaci chyb na mapách (toto cvičení se mělo uskutečnit v minulém týdnu).
  2. Další týden výuka není - prázdniny.
  3. Pro témata, která zřejmě nestihneme vyložit během přednášek a cvičení (například vztah kartografie k dalším vědním oborům) budou k dispozici nejen prezentace, ale také krátké výukové texty.
  4. Přednášky a cvičení se budou během dubna soustředit především na kartografické interpretační metody tak, aby jste měli dostatek znalostí pro vypracování zápočtových úloh.
  5. Pokud budete potřebovat před odevzdáním březnových úkolů konzultaci, můžete využít kolegu Dudáčka v rámci přednášky a především cvičení nebo se můžeme prostřednictvím emailu domluvit na nějakém termínu příští pondelí nbeo úterý.
  6. Drobně posuneme termín odevzdání úkolů z měsíce března. Mapy můžete odevzdat až po Velikonocích tj. do půlnoci 3. dubna. Znamená to ovšem, že do přednášky a cvičení 5. dubna rozhodně nestačím všechny úkoly opravit.
Dnešní výuka 15.03.2018, 10:31
Zvýrazněná informace...

Z důvodu zpoždění letu je dnešní výuka předmětu KGM/GK zrušena. O způsobu náhrady budete informováni na stránkách Courseware a na příštích hodinách.

Tabulka pro rezervaci sportovních soutěží a ORP 05.03.2018, 10:57

Do tabulky si rezervujte sportovní soutěže a obce s rozšířenou působností, které chcete zpracovávat v rámci zápočtových úkolů. Jak jsem zmínil na přednášce, věřím ve férové chování jednotlivých skupin - platí pravidlo "kdo dřív přijde, ten dřív mele".

Formulář pro zápočtové úkoly 28.02.2018, 12:59

Formulář je pro stažení k dispozici ve formátech ODTDOCXRTF a PDF.

[RSS]