ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KGM > GK > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KGM/GK

Geografická kartografie

Garanti: Doc.Ing.Mgr. Otakar Čerba, Ph.D.

2441
Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Vítejte na stránkách předmětu Geografická kartografie (KGM). Předmět je vyučovaný pro studenty geografických oborů Fakulty ekonomické a Fakulty pedagogické ZČU. Jeho cílem je seznámit studenty s metodami kartografické vizualizace prostorových dat. Veškeré podrobné informace o předmětu, podmínkách zápočtu a zkoušky, zápočtových úkolech, doporučené literatuře nebo kontakty na vyučujícího najdete v dokumentu Průvodce předmětem KGM/GK.

Hodnocení zápočtových úkolů je k dispozici v následující tabulce. Jednotlivé zápočtové úkoly zapisujte do formuláře, který je pro stažení k dispozici ve formátech ODT, DOCX, RTF a PDF.

Poslední změna: 28.02.2018
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KGM/GK, Geografická kartografie
Výuka Letní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Cvičení 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KGM/GK - IS/STAG

Absolvent předmětu KMA/GKA se seznámí s teorií kartografie (základní pojmy a definice, propojení na další vědní obory, členění kartografie a jejích produktů), současnými tematickými mapami a především s kartografickými interpretačními metodami s důrazem na geografickou kartografii.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Katedra geomatiky
Doc.Ing.Mgr.
Otakar Čerba
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 9206
WWW vyučujícího
Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Ukončení možnosti získání zápočtu 14.05.2019, 08:11
Pozor, varování - DEADLINE!

Vzhledem k nepřítomnosti vyučijícího na ZČU z důvodu stáže z programu Erasmus+ je termín pro získání zápočtu prodloužený do neděle 9. června 2019. Ve dnech 20.-28. května budou možné pouze konzultace elektronickou formou (Skype, Hangout, Zoom...; pouze po předchozí domluvě) nebo v rámci přednášky a cvičení s Ing. O. Dudáčkem.

Výuka ve čtvrtek 25. dubna 23.04.2019, 10:12

Vzhledem k praxi studentů FEK bude čtvrteční výuka probíhat formou konzultací (v učebně, kde je předmět rozvrhován, od 15:45 minimálně do 16:30, podle potřeby i déle) a samostudia (na Courseware byly zveřejněny prezentace Kartografická terminologie a Kartografie jako věda). 

Změny ve složení skupin 12.03.2019, 10:09

Vzhledem k tomu, že došlo k ukočení studia některých studentů a uznání zápočtů z minulého roku, došlo ke změně složení skupin 4, 11 a 12 (ta byla zrušena).

Skupiny pro řešení zápočtových úkolů 05.03.2019, 11:06

Ve sdílené tabulce najdete rozdělení do skupin pro řešení zápočtových úkolů. Poslední tři skupiny vznikly náhodně, protože studenti nezaslali své požadavky. Do tabulky vpisujte vhodná ORP pro řešení zápočtových úkolů, abychom měli přehled a nedocházelo ke zbytečným zmatkům. Platí pravidlo "kdo dřív přijde, tendřív bere", přičemž předpokládám, že nebude docházet k žádným neférovým úpravám dokumentu.

Dvojice pro řešení zápočtových úkolů 12.02.2019, 14:21
Pozor, varování - DEADLINE!

Mezní termín pro zaslání dvojic kvůli vytvoření skupin pro řešení zápočtových úkolů je 1. března 2019. Dvojice (jméno, příjmení, číslo studenta) zasílejte na email vyučujícího.

Nový Průvodce předmětem 14.01.2019, 00:31

Všechny odkazy Courseware na Průvodce předmětem KGM/GK by měly směřovat na aktuální verzi pro rok 2018/2019. Na případné změny budete upozorněni v aktualitách Courseware.

[RSS]