ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KGM > KN > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KGM/KN

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

... na stránkách předmětu Katastr nemovitostí (KGM/KN)


Přednášky předmětu KN vede Ing. Jana  Pekarská,  ředitelka Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Plzni.

Přednášky se konají každou středu v místnosti UN658, od 12:05 do 13:45, cvičení pak  od 13:55 do 15:35.

Poslední změna: 25.07.2017
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KGM/KN, Katastr nemovitostí
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KGM/KN - IS/STAG

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: Historie katastru v českých zemích, zákon 177/27 Sb. o pozemkovém katastru, operát pozemkového katastru, pozemková kniha, vzájemný vztah pozemkového katastru a pozemkové knihy, zrušení konstitutivnosti zápisu do pozemkové knihy dle odst. 2. zák. 141/50 Sb. jednotná evidence půdy, evidence nemovitostí -zák. 22/64 Sb. a vyhláška 23/64 Sb, zák. 265/92 Sb. o vlastnických zápisech a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, dále Katastrální zákon č. 344/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška ČÚZK 26/2007 Sb.,
předmět katastru nemovitostí ČR, základní pojmy v katastru nemovitostí, katastrální operát, vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem, řízení o vkladu, záznam, poznámka, zápis jiných údajů, revize údajů, povinnosti vlastníků, obcí, orgánů, obnova katastrálního operátu, veřejnost katastru (informace), geometrické plány, se zaměřením na technické aspekty katastru nemovitostí.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Katedra geomatiky
Doc. Ing.
Václav Čada
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 9205, 9200
WWW vyučujícího
Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]