ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KGM > MAP > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KGM/MAP

Text (C021) Nápověda

Mapování

Výuka předmětu mapování (KMA/MAP) je věnována historickému vývoji státních mapových děl velkého měřítka (SMD VM) na území našeho státu jak po stránce technické, technologické i obsahové. Podrobně jsou probírány jednotlivé projekty velkoměřítkového mapování, které ovlivnily úroveň, přesnost a obsah současného SMD VM. Podrobně jsou analyzovány projekty mapových sad pro pozemkovou evidenci, převod SMD do digitální formy a provázanost na problematiku elektronizace veřejné správy. Jsou studovány tematické mapy velkých měřítek a jejich nezastupitelná role v problematice správy území, územním plánování a pro celkový udržitelný rozvoj společnosti.

Poslední změna: 02.01.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KGM/MAP, Mapování
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Cvičení 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Katedra geomatiky
Doc. Ing.
Václav Čada
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 9205, 9200
WWW vyučujícího
Editační režim portletu... <<< Zpět