ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KGM > TOKN > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KGM/TOKN

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Vítejte na stránkách určených pro studenty předmětu Technické a organizační aspekty katastru nemovitostí.

Předmět je vyučován oddělením geomatiky katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd. Další zajímavé informace o geovědách naleznete na stránkách oddělení http://gis.zcu.cz.

Poslední změna: 28.09.2016
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KGM/TOKN, Tech. a org. aspekty katast. nemovitostí
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KGM/TOKN - IS/STAG

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech. Působnost Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), zeměměřických a katastrálních inspektorátů a katastrálních úřadů. Změny organizační struktury resortu ČÚZK. Jednací řád katastrálních úřadů. Vedení katastru v ČR.
Informační systém katastru nemovitostí. Poskytování údajů z katastru včetně dálkového přístupu.
Základní registr územní identifikace adres a nemovitostí.
Předpoklady ke zkoušce odborné způsobilosti pro udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č.200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
předpisů.
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Katedra geomatiky
Ing.
Karel Janečka
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: UN625
Telefon: 9209

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Středa 10:00 11:00 UN625