ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KGS > NKP1 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAG/NKP1

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

“Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht immer noch schneller als der, der ohne Ziel herumirrt.” (Gotthold Ephraim Lessing)

 

Milé studentky, milí studenti,

texty z oblasti hospodářství se kromě odborné literatury běžně objevují i v dostupném tisku, v rozhlase, televizi a rovněž jsou součástí denní náplně mnoha povolání. Cílem předmětu je proto umožnit studentům oboru CJKP nahlédnout do oblastí, které nejsou praktickému životu nijak vzdálené a které mohou zasáhnout do praxe každého absolventa.

Studenti by si  měli z výuky odnést nové poznatky a vědomosti, zvládnout související odbornou slovní zásobu a zvýšit si vlastní jazykovou obratnost při komunikaci o probíraných tématech. Nedílnou součástí seminářů je i trénink recepce a produkce prostřednictvím poslechových textů z oblasti obchodního jednání. Zpracovávat v rámci prezentací budeme entity, se nimiž máte konkrétní zkušenosti a můžete je předat svým kolegům. Zimní semestr je na jedné straně tréninkem komunikace v oblasti managementu, marketingu a finančního řízení obchodních firem, na straně druhé odrazovým můstkem pro náročnější témata z oblasti národního hospodářství, mezinárodního obchodu a právních aspektů komerční praxe, které budou probírány v semestru letním.

Přeji Vám hodně úspěchů!

Zdeněk Vávra

tel. 774 252 957

 

Poslední změna: 21.06.2018
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace /,
Výuka , Přednáška [] Cvičení [] Seminář []
Zakončení ---, 0 kreditů,
Vyloučené předměty KAG/NKP1N  (Němčina v komerční praxi 1)
Předmět nemá podmiňující ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle / - IS/STAG

Obrázek (C008) Nápověda
Hospodářská terminologie pod lupou
Hospodářská terminologie pod lupou
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra germanistiky a slavistiky
Ing.
Zdeněk Vávra
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 5404

Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Úterý 14:50 16:30 KFI/NOH SP-210
Úterý 13:00 14:40 KGS/KATN SP-417
Úterý 18:30 20:10 KGS/NKP2 JJ-201
Úterý 16:40 18:20 KGS/PK2N JJ-201
Úterý 14:50 16:30 KHV/NJOHB SP-210
Čtvrtek 16:40 18:20 KGS/NKP2 JJ-123
Čtvrtek 14:50 16:30 KGS/PK2N JJ-201
Pátek 9:20 11:00 KFI/NOH SP-420
Pátek 11:10 12:50 KGS/KATN SP-420
Pátek 9:20 11:00 KHV/NJOHB SP-420

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pátek 12:45 14:15 RJ 325
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Aktuální materiály ke cvičení ZS 2018 21.06.2018, 10:56

Vážené studentky, vážení studenti,

kromě základní učebnice Eismann - Wirtschaftskommunikation Deutsch NEU pracujeme s materiály umístěnými na CW. Tyto materiály jsou pro přehlednost očíslovány. Číslo udává týden, na který je třeba si materiál vytisknout a vyplnit. Doporučuji si všechny materiály vytisknout již na začátku semestru a vytvořit si z nich složku (šanon, rychlovazač apod.).

Přeji Vám úspěšný zimní semestr 2018!

Zdeněk Vávra

[RSS]