ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KGS > NKP2 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAG/NKP2

Garanti:

0
Text (C021) Nápověda

Vítejte!

"Indem ein Mensch mit den ihm von Natur gegebenen Gaben sich zu verwirklichen sucht, tut er das Höchste und einzig Sinnvolle, was er tun kann." (Hermann Hesse)

Milé studentky, milí studenti,

v zimním semestru jsme si především osvojovali nezbytnou terminologii pro komerční praxi v NJ, abychom se v letním semestru mohli zaměřit podrobněji na tři odborné tematické okruhy:

1. makroekonomická situace a hospodářská politika

2. podnikové hospodářství - management, marketing, obchodní jednání

3. právní aspekty komerční praxe - kupní smlouva, pracovní právo

Tyto tři součásti jsou nezbytné pro pochopení fungování podniku v tržní ekonomice. Zajímat nás budou mj. tyto otázky: Jak se prezentuje firemní historie a aktuální situace konkrétního podniku, z čeho se podnik skládá, co mají na starosti jeho jednotlivé součásti, podle čeho se majitelé podniku rozhodují, kde podnik založit, jaké jsou možnosti získávání zákazníků a obchodních partnerů, jaké jsou marketingové možnosti prezentace produktů daného výrobce či jak se posuzuje bonita firmy.

Opět budeme pracovat s učebnicí Eismann - Wirtschaftskommunikation Deutsch NEU, která obsahuje autentické příklady z firemní praxe, dále s materiály na CW (pod složkou seminář - jsou očíslované podle týdnů, kdy se budou kontrolovat, proto opět doporučuji si materiály vytisknout již na začátku semestru) a s Vašimi prezentacemi, které mají sloužit jako příprava pro složení státní závěrečné zkoušky v části odborný blok.

Připomínám známé pravidlo - "lepší tříkrát volat než to jednou zvorat" - a těším se na Vaše podněty a dotazy na tel. 774 252 957 nebo na mailu.

Přeji Vám úspěšný průběh letního semestru!

Zdeněk Vávra

 


 

Poslední změna: 29.06.2016
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace /,
Výuka , Přednáška [] Cvičení [] Seminář []
Zakončení ---, 0 kreditů,
Vyloučené předměty KAG/NKP2N  (Němčina v komerční praxi 2)
Předmět nemá podmiňující ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle / - IS/STAG

Obrázek (C008) Nápověda
Hospodářská krize z jiného úhlu pohledu :-)
Hospodářská krize z jiného úhlu pohledu :-)
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra germanistiky a slavistiky
Ing.
Zdeněk Vávra
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 5404

Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Úterý 14:50 16:30 KFI/NOH SP-210
Úterý 13:00 14:40 KGS/KATN SP-417
Úterý 18:30 20:10 KGS/NKP2 JJ-201
Úterý 16:40 18:20 KGS/PK2N JJ-201
Úterý 14:50 16:30 KHV/NJOHB SP-210
Čtvrtek 16:40 18:20 KGS/NKP2 JJ-123
Čtvrtek 14:50 16:30 KGS/PK2N JJ-201
Pátek 9:20 11:00 KFI/NOH SP-420
Pátek 11:10 12:50 KGS/KATN SP-420
Pátek 9:20 11:00 KHV/NJOHB SP-420

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pátek 12:45 14:15 RJ 325
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
AKTUÁLNÍ MATERIÁLY NA LS 2019 04.06.2018, 17:22

Milé studentky, milí studenti,

materiály na CW jsou aktualizované, můžete si je vytisknout. Doporučuji zařadit do rychlovazače a vždy nosit na výuku.

Přeji úspěšný semestr.

Zdeněk Vávra

[RSS]