ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KHI > 9VLA1 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KHI/9VLA1

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Vážení studenti,

vítám vás v předmětu, jehož obsahem je přehled klíčových okamžiků českých dějin.

Na přednáškách a seminářích se zorientujete v současných zásadách vyučování vlastivědy v intencích kurikulární reformy, získáte základní znalosti o dějinných událostech, významných osobnostech, kulturně historických a taechnických památkách týkajících se českých dějin, jejichž přehled využijete pro poznání místních regionálních dějin.

V tradičním systému vyučování dějepisu v českém školství je předmět vlastivěda na I. stupni základních škol  skutečným fundamentem budoucího dějepisného vzdělání. Ve vlastivědě by děti měly získat nejen základní povědomí o nejdůležitějších okamžicích národních dějin, ale především motivaci pro další vzdělávání na II. stupni základních škol či víceletých gymnázií.

Vzbudit zájem o české dějiny v evropském kontextu, a to zajímavým vyprávěním v hodinách vlastivědy i různorodými edukačními aktivitami ve skupině předmětů Člověk a jeho svět, to je cíl, s jakým byl koncipován předmět, do něhož vstupujete.  Ve vašem budoucím studiu bude tento teoretický základ doplněn o didaktickou aplikaci vlastivědy.

Mnoho zdaru ve studiu vám přeje Helena Východská

 

Poslední změna: 31.07.2013
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KHI/9VLA1, Vlastivěda/dějepisné poznatky pro 1.st.
Výuka Zimní semestr , Přednáška 4 [HOD/SEM] Seminář 4 [HOD/SEM]
Zakončení Zápočet, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra historie
PaedDr.
Helena Východská
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6603

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]