ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KHI > 9VLAR > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KHI/9VLAR

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Vážení studenti,

vítám vás v předmětu, jehož obsahem je přehled klíčových okamžiků českých dějin.

Vzbudit zájem o české dějiny v evropském kontextu, a to zajímavým vyprávěním v hodinách vlastivědy i různorodými edukačními aktivitami ve skupině předmětů Člověk a jeho svět, to je cíl, s jakým byl koncipován předmět, do něhož vstupujete. 

Na přednáškách a seminářích se zorientujete v současných zásadách vyučování vlastivědy.  Získáte základní znalosti o dějinných událostech, o významných osobnostech, o kulturně historických a technických památkách, jež se týkají českých dějin. Své studijní úsilí věnujete také poznání regionálních dějin míst svého bydliště.

Předmět vlastivěda je v evropských školských systémech ojedinělý. V tradičním pojetí školního vyučování v Čechách je skutečným fundamentem budoucího dějepisného vzdělání. Ve vlastivědě by děti měly  vaším prostřednictvím získat nejen základní povědomí o nejdůležitějších okamžicích národních dějin, ale především motivaci pro další vzdělávání na II. stupni základních škol či víceletých gymnázií.

 

Ve vašem budoucím studiu bude tento teoretický základ doplněn o didaktickou aplikaci vlastivědy.

Mnoho zdaru ve studiu vám přeje Helena Východská

 

Poslední změna: 13.01.2015
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KHI/9VLAR, Vlastivěda/dějepisné poznatky pro 1. st.
Výuka Zimní semestr , Přednáška 5 [HOD/SEM]
Zakončení Zkouška, 1 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra historie
PaedDr.
Helena Východská
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6603

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]