ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KHI > ČNO1H > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KHI/ČNO1H

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

První část dějin novověku začneme v době po třicetileté válce. Posoudíme, nakolik lze podle současného výkladu dějin novověku posuzovat tuto dobu jako "dobu temna".  Zamyslíme se, zda oheň baroka přinesl české společnosti dobu rozvoje české kultury, či úpadku a nevkusu. Prokoušeme se přes nezapomenutelné i nezapamatovatelné obrozence. Nahlédneme do doby Marie Terezie a jejího syna, reformátora z boží milosti, Josefa II. Opomenuty nezůstanou ani válečné události (sedmiletá válka, napoleonské války).  Proměny české společnosti budeme v tomto semestru sledovat až do roku 1848. Na tento předmět navazuje druhá část (do roku 1918) v dalším semestru.  Semináře k předmětu nabídnou, podobně jako u předchozího výkladu českého středověku, možnost pro prezentaci vlastních referátů. Feministky by jistě potěšilo, že k nejoblíbenějším referátům patří tradičně ty o Marie Terezii a její rodině. Ruku na srdce, kdo si také ze školního výkladu pamatuje více. Z dějiny českého novověku si velká část dětí vybaví právě tu (Marie Terezie promine), tlustou dámu, která zavedla povinnou školní docházku a měla moc dětí, z nichž jedna princezna skončila dokonce na popravišti. 

Poslední změna: 14.03.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KHI/ČNO1H, České dějiny novověku (17. stol-1918)
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KHI/ČNO1H - IS/STAG

Představit historický vývoj v českých zemích od doby po třicetileté válce po první polovinu 19. století (politický, ekonomický, kulturní vývoj, začlenění do širšího evropského kontextu, všední život). Prezentovat způsob a metody práce s odbornou literaturou a prameny k tomuto období. Provést rozbor a kritiku různých názorů na vybrané otázky českých novověkých dějin. Poskytnout přehled o vývoji obrazu událostí v českém historickém vědomí a tématech obvykle aplikovaných pro vzdělávání. Poskytnout prostor pro prezentaci prací studentů a diskuzi v rámci seminářů. Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se školní praxí a se základy oborové didaktiky dějepisu.


Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
Foto nezadáno...
Fakulta pedagogická
Katedra historie
Doc. PhDr.
Jan Kilián
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: VC212
Telefon: 6602

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]