ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KHI > ČNO2H > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KHI/ČNO2H

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

České dějiny novověku 2  jsou věnovány vývoji českých dějin v druhé polovině 19. století. Období, o jehož vlasteneckém duchu a osobnostech jsme se všichni učili již od základní školy. Boj za národní i politická práva, demokratizace společnosti, léta česko - německého stýkání a potýkání v konfliktním společenství, doba přetrvávajícího romantizujícího pohledu na českou minulost, doba působení všech těch Němcových, Borovských, Alšů či Erbenů.  To vše je druhá polovina devatenáctého století. Nahlédneme i do počátku století dvacátého, kdy  tóny vídeňských valčíků a klid kaváren vystřídaly výstřely první světové války. Málokteré období nabízí tolik zajímavých osobností či kulturních směrů pro prezentaci v referátech na semináři. Ani novou literaturu k tématům není třeba dlouho hledat. Devatenácté století totiž ožívá v dílech historiků, literátů i filmařů stále znovu a znovu!    

Poslední změna: 09.07.2010
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KHI/ČNO2H, České dějiny novověku (17. stol-1918) 2
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Předměty informativně doporučené KHI/ČNO1H  (České dějiny novověku (17. stol-1918))
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KHI/ČNO2H - IS/STAG

Představit historický vývoj v českých zemích od druhé poloviny 19. století po první světovou válku a vznik republiky (politický, ekonomický, kulturní vývoj, začlenění do širšího evropského kontextu, všední život) Prezentovat způsob a metody práce s odbornou literaturou a prameny k tomuto období. Provést rozbor a kritiku různých názorů na vybrané otázky českých dějin druhé poloviny 19. století a počátku století dvacátého. Poskytnout přehled o vývoji obrazu událostí v českém historickém vědomí a tématech obvykle aplikovaných pro vzdělávání. Poskytnout prostor pro prezentaci prací studentů a diskuzi v rámci seminářů. Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se školní praxí a se základy oborové didaktiky dějepisu.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
Foto nezadáno...
Fakulta pedagogická
Katedra historie
Doc. PhDr.
Jan Kilián
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: VC212
Telefon: 6602

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]