ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KHI > ČST2H > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KHI/ČST2H

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Vzhůru na cestu do temného středověku doby husitských válek. Za králem Jiříkem a jeho protivníkem Matyášem, Vladislavem Jagellem i  prvními Habsburky.  Podíváme se  i na počátek novověku, do pohodlné doby renesanční . A uzavřeme třicetiletým válčením. Chronologicky pojatý výklad předmětu, který navazuje na české dějiny středověku 1, doplní Vaše znalosti nejen o středověkých dějinách. Ke slovu přijdou dobové prameny i ukázky z děl renomovaných historiků.   Pozornost bude věnována také tomu, jak středověk ovlivňuje dnešek. Proč máme (nebo nemáme?) tak rádi Jana Žižku? A které středověké osobnosti vůbec oslavujeme a učíme se o nich?  A proč? Jak ovlivnil středověk naše historické povědomí? Proč si na něj tak rádi hrajeme? Semináře k předmětu v denním studiu Vám poskytnou možnost naučit se vystupovat před přátelským, ale kritickým publikem s referátem na zadané téma.  Možná je i forma skupinové práce. Zpestřením k odbornému tématu je  vhodná didaktická aplikace. Jestli vymyslíte pro své kolegy křížovku, nebo se rozhodnete přinést něco dobrého ze středověké kuchyně, či provést rekonstrukci Staroměstské exekuce (ne na osazenstvu semináře!!!) je na Vás. Okruhy probírané na přednáškách navíc naši oboroví studenti  zdárně uplatní u bakalářské zkoušky.

Poslední změna: 22.04.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KHI/ČST2H, České dějiny středověku (do 17. stol.) 2
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Předměty informativně doporučené KHI/ČST1H  (České dějiny středověku (do 17. stol.) 1)
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KHI/ČST2H - IS/STAG

Představit historický vývoj v českých zemích od doby husitské po třicetiletou válku (politický, ekonomický, kulturní vývoj, začlenění do širšího evropského kontextu, všední život ve středověku). Prezentovat způsob a metody práce s odbornou literaturou a prameny k tomuto období. Provést rozbor a kritiku různých názorů na vybrané otázky českých dějin pozdního středověku a raného novověku. Poskytnout přehled o vývoji obrazu událostí v českém historickém vědomí a tématech obvykle aplikovaných pro vzdělávání. Poskytnout prostor pro prezentaci prací studentů a diskuzi v rámci seminářů. Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se školní praxí a se základy oborové didaktiky dějepisu.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
Foto nezadáno...
Fakulta pedagogická
Katedra historie
Doc. PhDr.
Jan Kilián
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: VC212
Telefon: 6602

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]