ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KHI > DAND > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KHI/DAND

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Pedagog Václav Klaus (tedy ten mladší) mívával dar elegantně nazývat věci pravým jménem. Jako důkaz mohou posloužit jeho slova ze sloupku v časopisu Respekt: "Já jsem na straně klasického vzdělávání, nikoliv kompetencí, inkluzívního vzdělávání a dalších moderních floskulí, které nemají většinou pražádný obsah. Když nevíte nic o historii, v jakém století žil Karel IV., kdo byl jeho otec a syn atd. - co na tom pak nafilozofujete a nakomunikujete. Hrozí, že z vás bude sebevědomý nedovzdělaný fracek, který se bude umět dobře prezentovat. Nicméně doba jde právě opačným směrem..."

Jinými slovy: bez znalostí skutečností, souvislostí a dat se při studiu, natož pak výuce dějepisu obejít nelze. To ovšem neznamená, že je nutné předkládat historii jako nudný souhrn vzájemně nesouvisejících událostí. Naopak. Neměli bychom zapomínat, že někdejší název našeho předmětu slul "dějeprava". A na podání, na vyprávění příběhu velmi záleží. U prý méně populárních dějin 20. století tím více Na straně druhé nelze opomíjet ani skutečnost, že vědění, opravdové vědění si nelze osvojit jen hrou, protože bez myšlenkového úsilí to prostě nejde. (Liessemann, K., P.: Teorie nevzdělanosti. Praha 2008, s. 24.)

Poslední změna: 20.03.2013
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KHI/DAND, Didaktická aplikace nejnovějších dějin
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KHI/DAND - IS/STAG

Motivovat budoucí učitele k poutavé a pestré výuce nejnovějších dějin v návaznosti na předchozí výuku dějepisu, neboť dějiny nekončí rokem 1945. Kurs představí možné způsoby výkladu nejnovějších dějin. Vysvětlí úzkou souvislost moderních dějin se současnými událostmi a upozorní na rozšířené možnosti práce s publikovanými dokumenty, filmovými a zvukovými záznamy, stejně jako na práci s CD ROM, vyhledáváním obrazových a textových materiálů na internetu, jejich další zpracování a použití ve vyučování.
Diskuze (C009) Nápověda
Text (C021) Nápověda

Výuka dějepisu 2012

Poslední změna: 18.03.2015
 
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra historie
PhDr.
Miroslav Breitfelder
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: +420606834736, 6605

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]
Obrázek (C008) Nápověda
.
.