ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KHI > DID1Z > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KHI/DID1Z

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Vážení studenti,

vítám vás v předmětu, který by se měl za pozadí následujících čtyř semestrů magisterského studia stát stěžejním návodem pro vaši budoucí pedagogickou praxi. Didaktický kurz by vám měl představit teoretické a metodologické základy didaktiky dějepisu jako vědní disciplíny, prezentovat hodnotné, tradiční i moderní přístupy v metodice vyučování dějepisu na ZŠ či nižších ročnících víceletých gymnázií, vystihnout podstatu postavení didaktiky dějepisu v systému humanitních věd a školního předmětu dějepis ve skupině předmětů Člověk a společnost. Dvouletý kurz didaktiky dějepisu vám nabídne mnoho příležitostí k přípravě různorodých výukových materiálů, k diskusím na téma "moderní vyučování dějepisu", k vlastní invenci v řešení modelových situací i k aktivní účasti v různých edukačních projektech. Nedílnou součástí didaktiky dějepisu na pozadí dvou akademických let bude forma náslechové, blokové i souvislé pedagogické praxe.

Mnoho zdaru ve studiu vám přeje Helena Východská

Poslední změna: 08.07.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KHI/DID1Z, Didaktika dějepisu 1
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra historie
Doc. PaedDr.
Naděžda Morávková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6600

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]