ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KHI > DID3Z > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KHI/DID3Z

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Vážení studenti!

vítám vás do třetího pokračování čtyřdílného kurzu Didaktiky dějepisu. V tomto semestru pro vás budou důležité dvě otázky. První je otázka získání historické faktografie prostřednictvím Internetu. Kurz vám nabídne webové adresy, kde najdete inspiraci, jak kvalitně modernizovat, doplňovat, rozvíjet a fixovat dějepisné učivo. Dějepisný software využijete k prezentacím didaktických programových nástrojů. Na pozadí skvělých možností, které pro výuku historie poskytuje elektronické prostředí, si samozřejmě položíme také otázku o pozitivech a negativech využívání Internetu školními dětmi.  Tuto otázku vám položím na začátku i na konci našeho kurzu. 

Druhou otázkou bude naplnění některých důležitých kurikulárních dokumentů a jejich prostřednictvím též vašich pedagogických dovedností. Budeme se zabývat rozborem a konkrétní aplikací klíčových kompetencí ve vyučování dějepisu.

Absolventi předmětu DID3Z by měli být schopni zpřehlednit hlavní softwarové možnosti v získávání rozličných historických materiálů a také využít nabídnutých didaktických inspirací k tvorbě vlastních elektronických edukačních nástrojů. Těmi mohou být např. výukové prezentace v programu PowerPoint, zajímavá cvičení v programu Hot Potatoes, programy s využitím intertaktivní tabule atd. Na konci semestru by studenti měli s jistotou aplikovat teoretické zásady klíčových kompetencí na řadu výukových situací v dějepisu na ZŠ (a v nižších ročnících víceletých gymnázií).

Mnoho zdaru ve studiu! Helena Východská

Poslední změna: 21.09.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KHI/DID3Z, Didaktika dějepisu 3
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra historie
Doc. PaedDr.
Naděžda Morávková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6600

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]