ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KHI > HS > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KHI/HS

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, a Belgis Matrona et Sequana dividit. Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eos mercatores saepe commeant atque ea quae ad effeminandos animos pertinent important, proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt. Qua de causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtute praecedunt, quod fere cotidianis proeliis cum Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt. Eorum una, pars, quam Gallos obtinere dictum est, initium capit a flumine Rhodano, continetur Garumna flumine, Oceano, finibus Belgarum, attingit etiam ab Sequanis et Helvetiis flumen Rhenum, vergit ad septentriones. Belgae ab extremis Galliae finibus oriuntur, pertinent ad inferiorem partem fluminis Rheni, spectant in septentrionem et orientem solem. Aquitania a Garumna flumine ad Pyrenaeos montes et eam partem Oceani quae est ad Hispaniam pertinet; spectat inter occasum solis et septentriones.

IVLI CAESARIS COMMENTARIORVM DE BELLO GALLICO LIBER PRIMVS

Inspirační text určitě nemá sloužit k odrazení zájemců o důležitý předmět, jen nostalgicky připomíná časy, kdy k výbavě vzdělanců běžně patřil jazyk latinský. O starověké historiografii však nepohovoříme ani řecky, ani latinsky, byť se studiem děl autorů z těchto jazykových okruhů budeme zevrubně zabývat. Pro naši potřebu však existuje větší než dostatečné množství spisů velké řady významných starověkých historiků, které byly přeloženy do jazyka českého. Poddejme se kouzlu jejich vyprávění: vždyť vědět, jak to vlastně bylo, je jedna strana mince. Znát, jak a proč o tom ti "staří" psali, tou druhou. Mnohdy i hezčí... 

P. S. V elektronické podobě se zmiňované spisy, texty a rozpravy zatím nacházejí povětšinou jen v angličtině. Počítejte s tím, anebo zvolte RADĚJI KNIHU!

 

Poslední změna: 08.07.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KHI/HS, Historiografie starověku
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KHI/HS - IS/STAG

Seznámit studenty s všeobecným přehledem vývoje starověkého dějepisectví od staroorientálního písemnictví do zrodu antické historiografie a jejího dalších rozmachu v řecko-římské civilizaci.
Obrázek (C008) Nápověda
Herodotos
Herodotos
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra historie
Prof. PhDr.
Jan Kumpera
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6604

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]