ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KHI > NASPD > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KHI/NASPD

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Vážení studenti!

Vítám vás v předmětu, který představuje první ze tří kroků, do nichž je naplánována vaše pedagogická praxe ve studiu na FPE. Forma náslechové praxe před vás zatím nestaví nijak zásadní úkoly ve smyslu vlastní usilovné přípravy a následné realizace výuky. V tomto kurzu se budete orientovat především na analytické pozorování. Ze široké problematiky, kterou představuje didkatika dějepisu, to budou především určité oblasti, na něž soustředíte svou pozornost. Půjde o sledování a hodnocení vyučovacích a učebních metod, a to především s ohledem na aktivizační a moderní přístup, dále o sledování výběru dějepisného učiva, uplatnění zásad kurikulární reformy a v neposlední řadě sledování atmosféry a potřeb současného školství.

Mnoho zdaru! Helena Východská

Poslední změna: 19.12.2011
 
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra historie
Prof. PhDr.
Jan Kumpera
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6604

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra historie
PaedDr.
Helena Východská
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6603

Editační režim portletu... <<< Zpět