ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KHI > ODN2H > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KHI/ODN2H

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Mílí příznivci novověkých dějin,

pojďme se společně ponořit do časů absolutních monarchů, revolucí a osvíceného rozumu, do časů vlády Evropy na koloniálním světem. Příjemné studium a hodně  úspěchů Vám přeje

Vaše lektorka.

Poslední změna: 19.02.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KHI/ODN2H, Obecné dějiny novověku (17. st.-1918) 2
Výuka Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KHI/ODN2H - IS/STAG

Cílem předmětu je uvést studenta do základní problematiky světových dějin novověku, přiblížit sociálně-ekonomický vývoj Evropy v druhé polovině 17. a počátkem 18. století, nastínit charakteristiku mezinárodních vztahů v Evropě raného novověku, pomoci mu pochopit velké politické revoluce 17. - 18. století (Anglie, Francie, Severní Amerika a vznik USA), vznik světového trhu a koloniální soupeření, vznik občanské a industriální společnosti 19. století, boj o hegemonii v Evropě a ve světě od konce 18. století, mocensko - ekonomické uspořádání světa a Evropy v druhé polovině 19. a počátkem 20. století, kulturní a vědecký rozmach evropské společnosti. Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se školní praxí a se základy oborové didaktiky dějepisu.
Obrázek (C008) Nápověda
Napoleon Bonaparte
Napoleon Bonaparte
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra historie
Doc. PaedDr.
Naděžda Morávková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6600

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]